Dotace a granty Adresář neziskovek Bezpečné potraviny – osvětová kampaň prostřednictvím nevládních neziskových organizací 25. 1. 2024

Dotace a granty

Popis výzvy

Zaměření programu:

Záměrem výzvy a cílem projektu, který bude podpořen, je zvýšit povědomí spotřebitelů o nových normách a požadavcích na bezpečnost potravin a informovat je o jejich právech.

Geografické a sektorové zaměření výzvy:

Projekt bude geograficky zaměřen na 6 regionů Gruzie (Adjara AR, Mtskheta-Mtianeti, Kvemo Kartli, Shida Kartli, Samegrelo a Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti) a Tbilisi.

Oprávnění žadatelé:

Webové stránky programu:http://www.czechaid.cz/dotace/dotacni-vyzva-bezpecne-potraviny-osvetova-kampan-prostrednictvim-nevladnich-neziskovych-organizaci/
Zaměření výzvy:Mezinárodní spolupráce, rozvoj nno, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina:Neziskové organizace
Místní působnost:Celá ČR, Zahraničí
Poslední aktualizace:23.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:20.2.2024