Dotace a granty Adresář neziskovek Doma je doma 2023 24. 8. 2023

Dotace a granty

Zaměření výzvy:

Grantová výzva Doma je doma je určena pro seniory ve věku nad 65 let s důrazem na ty, kteří žijí pod hranicí chudoby a v materiální a sociální deprivaci.

V souvislosti s výše uvedeným, lze nadační příspěvek použít na zajištění služeb a aktivit pro osamělé seniory, kteří si pro svůj věk, onemocnění či tíživou finanční situaci nedokážou základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých. Služby jsou poskytovány v prostředí domova, které umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, a tím je kompenzována jejich snížená soběstačnost, pocit osamělosti a primárně oddálena nutnost trvalé péče mimo vlastní domov.

Oprávnění žadatelé:

Webové stránky programu:https://www.nadaceepcg.cz/s/vyzva/a0w7Q000000DVarQAG/doma-je-doma-2023
Zaměření výzvy:Sociální služby, sociální začleňování, poradenství, sociálně-zdravotní
Cílová skupina:Neziskové organizace, pečující osoby, senioři
Místní působnost:Celá ČR
Termín podávání žádostí:16.10.2023