Dotace a granty Adresář neziskovek Fond vzdělání 2024 pro znevýhodněné děti 1. 2. 2024

Dotace a granty

Zaměření programu:

Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. 

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Podmínky pro získání stipendia:

Webové stránky programu:https://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/
Zaměření výzvy:Vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina:Děti, mládež, sociálně potřební, studenti, žáci, zdravotně postižení
Místní působnost:Celá ČR
Poslední aktualizace:10.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:25.2.2024 
Termín podávání žádostí:25.8.2024