Dotace a granty Adresář neziskovek Grantová výzva Nadace Neziskovky.cz podzim 2023 29. 8. 2023

Dotace a granty

Zaměření programu:

Účast na CEE Fundraising conference 2023 pořádané Slovenským centrem fundraisingu v termínu 11. – 13. 10. 2023 v Bratislavě.

Obsah grantové podpory: Plný vstup na konferenci (“Full programme”)

Harmonogram:

Oprávnění žadatelé:

  1. strategické řízení 
  2. fundraising
  3. komunikace
Webové stránky programu:https://neziskovky.cz/#granty
Zaměření výzvy:Rozvoj nno, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina:Neziskové organizace
Místní působnost:Celá ČR
Termín podávání žádostí:6.9.2023