Dotace a granty Adresář neziskovek Kultura 25. 8. 2023

Dotace a granty

Zaměření programu:

Podpora významných kulturních projektů doporučených či se záštitou Ministerstva kultury ČR. Příspěvky na rekonstrukce a opravy památkově chráněných významných kulturních a architektonických památek.

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem o finanční dar může být příspěvková organizace, spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení církve, nadace a nadační fond, obec, město, městská část, krajský úřad.

Webové stránky programu:https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program
Zaměření výzvy:Kultura, umění
Cílová skupina:Neziskové organizace, umělci, veřejnost
Místní působnost:Celá ČR

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:10.11.2023 
Další informace:1. kolo
Termín podávání žádostí:15.3.2024 
Další informace:2. kolo
Termín podávání žádostí:14.6.2024 
Další informace:3. kolo

Kontaktní osoby

Jana Neckařová 
kontaktní osoba 

211 044 269

dary@ceps.cz