Vzdělávání Adresář neziskovek Kurz Nejlepší triky fundraisera 7. 12. 2022

Vzdělávání

Kurz je zaměřen hlavně na praktické kroky, které vedou k možnosti rozvíjet vícezdrojové financování pomocí negrantového fundraisingu. Jak nastavit podmínky v organizaci, aby to vůbec bylo možné? Jak propojit public relations a fundraising? Jak pracovat s firemními a jak s individuálními dárci? Jak o ně pečovat? Má cenu pořádat benefiční akci?

Kurzem vás provede Lenka Bártová, která pracuje jako fundraiserka již více než 10 let a neztrácí kontakt s realitou, ví, jak se fundraisingové metody mění každým rokem a jak na ně reagovat. Dá se fundraisingem uživit? Ani to není v jejím kurzu tabu.

KURZ JE NAPLNĚN