Dotace a granty Adresář neziskovek Mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 – „SANTINI“ 14. 9. 2023

Dotace a granty

Zaměření programu:

Odbor muzeí a galerií vyhlašuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRP“) na základě memoranda, které uzavřelo Ministerstvo kultury, Arcibiskupství pražské, Universita Karlova v Praze a Spolek Putování za Santinim, z. s., které bylo uzavřeno v rámci připomínky 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela, z programu Kulturní aktivity mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023na Podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Tematické okruhy programu:

  1. výstavní projekty
  2. kulturní programy

Oprávnění žadatelé:

Webové stránky programu:https://www.mkcr.cz/mimoradne-vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2023-santini
Zaměření výzvy:Kultura, umění, výzkum a vývoj, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina:Neziskové organizace, umělci, veřejnost
Místní působnost:Celá ČR
Termín podávání žádostí:10.10.2023