Dotace a granty Adresář neziskovek Ochrana životního prostředí a podpora zemědělství 25. 8. 2023

Dotace a granty

Zaměření programu:

Ochrana životního prostředí
Projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a přírody a na environmentální osvětu. Podpora vědy a výzkumu a jejích činností souvisejících s ochranou životního prostředí.

Podpora zemědělství
Projekty zaměřené na ochranu hospodářských zvířat nebo na zdravotnické účely ve vztahu k výskytu jejich onemocnění podle doporučení Ministerstva zemědělství. 

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem o finanční dar může být příspěvková organizace, spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení církve, nadace a nadační fond, obec, město, městská část, krajský úřad.

Webové stránky programu:https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program
Zaměření výzvy:životní prostředí
Cílová skupina:Neziskové organizace, veřejnost
Místní působnost:Celá ČR
Termín podávání žádostí:10.11.2023 
Další informace:1. kolo
Termín podávání žádostí:15.3.2024 
Další informace:2. kolo
Termín podávání žádostí:14.6.2024 
Další informace:3. kolo

Kontaktní osoby

Jana Neckařová 
kontaktní osoba 211 044 269dary@ceps.cz