Dotace a granty Adresář neziskovek Osvěta a vzdělávání 19. 9. 2023

Dotace a granty

Zaměření programu:

Nadace J&T dlouhodobě podporuje osvětu a vzdělávání odborníků v neziskovém sektoru. Kontinuální kvalitní a přitom dostupné vzdělávání považujeme za jednu ze základních podmínek pro efektivní pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM:

Podporujeme neziskové organizace, které se svými aktivitami zasazují o profesionalizaci neziskového sektoru a svou činností podporují deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti. Jste-li taková organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku.

Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).

Podle čeho vybíráme? Co je pro nás důležité?

  1. Zaměření na služby poskytované v přirozeném prostředí rodiny a jejich dostupnost.
  2. Transparentnost, důvěryhodnost, profesionalita, ochota sdílet zkušenosti z praxe.
  3. Organizace, které umí odpovědět na otázku: Jak poznáme, že to co děláme, funguje?
  4. Organizace, které se nebojí osvětových projektů, inovací a přenosu ověřené zahraniční dobré praxe do českého prostředí.
Webové stránky programu:https://www.nadacejt.cz/osveta-a-vzdelavani-k55.html
Zaměření výzvy:Vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina:Neziskové organizace

Nadace J&T

Malostranské nábřeží 563/3 
11800 Praha 1 
(CZ) Czech Republic 221 710 374nadacejt@nadacejt.czhttps://www.nadacejt.cz