Dotace a granty Adresář neziskovek Paliativní péče 2024 – Nadace Olgy Havlové 1. 2. 2024

Dotace a granty

Zaměření programu: 

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.

Co podporuje: 

Oprávnění žadatelé: 

Webové stránky programu:https://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/
Zaměření výzvy:Sociální služby, vzdělávání, kurzy, stipendia, zdravotní pomoc
Cílová skupina:Pečující osoby, senioři, zaměstnanci, zdravotně postižení
Místní působnost:Celá ČR
Poslední aktualizace:10.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:1.3.2024