Dotace a granty Adresář neziskovek Program ESF – Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO 25. 1. 2024

Dotace a granty

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem této výzvy je podpora rozvoje a udržitelnosti romských, proromských a střešních romských nestátní neziskových organizací, zejména posilování jejich kompetentnosti, aby efektivně hájily zájmy romské menšiny. Jedná se o podporu personálních kapacit, o podporu a posílení dovedností, prohloubení či navázání spolupráce romských organizací s dalšími aktéry na lokální i národní úrovni, včetně výměny informací a know-how. Pro rozvoj současného trhu NNO je důležitá podpora i spolupráce střešních NNO se svými členy, jejichž zájmy a potřeby střešní organizace hájí. Výzva nabízí romským a proromským nestátní neziskovým organizacím možnost, aby naplnily svůj potenciál a staly se tak stabilizovaným partnerem, neboť proces profesionalizace zvýší autonomii těchto organizací a pozitivně ovlivní jejich efektivitu.

Podporované aktivity:

Podpora rozvoje profesionálního fungování těchto organizací spočívá zejména v: 

Oprávnění žadatelé:

Webové stránky programu:https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_24_113-rozvoj-a-modernizace-sluzeb-komunitniho-typu-pro-ohrozene-deti-vybudovani-a-renovace-infrastruktury-pobytove-pece-o-deti
Zaměření výzvy:Ochrana lidských práv, rozvoj nno, sociální začleňování, vzdělávání, kurzy, stipendia, poradenství
Cílová skupina:Menšiny, neziskové organizace
Místní působnost:Celá ČR
Poslední aktualizace:23.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:22.4.2024 
Finanční alokace výzvy:80 000 000 Kč