Pracovní nabídky Adresář neziskovek SKP-CENTRUM, o. p. s. hledá Asistenta pedagoga pro Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi 9. 2. 2024

Pracovní nabídky

SKP-CENTRUM, o. p. s.
hledá pracovníka/pracovnici na tuto pozici:
Asistent pedagoga pro Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi  – Dětské centrum

Požadujeme:

Nabízíme:

Místo výkonu práce:

Náležitosti písemné přihlášky:

Požadované materiály zasílejte na e-mailovou adresu: eva.novotna@skp-centrum.cz  do předmětu uveďte – výběrové řízení VŘ – asistent. 

Případné dotazy poskytne Bc. Eva Novotná, vedoucí služby, na tel. čísle 774 658 595.

Uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2024