Dotace a granty Adresář neziskovek Spolu je nám lépe 8. 9. 2023

Dotace a granty

Zaměření výzvy:

Grantová výzva Spolu je nám lépe – mezigenerační solidarita a snížení sociální izolace osamělých seniorů je určena pro seniory ve věku nad 65 let s důrazem na ty, kteří žijí v materiální a sociální deprivaci a kteří se z důvodu věku, zdravotního stavu a sociální situace ocitají bez kontaktu se svým okolím a mají nulové nebo ztížené možnosti účastnit se komunitního a sociálního života.

V souvislosti s výše uvedeným, lze nadační příspěvek použít na aktivity vedoucí ke snížení sociální izolace osamělých seniorů pomocí akreditovaných dobrovolnických programů v lokalitě, kde senior žije.

Oprávnění žadatelé:

Webové stránky programu:https://www.nadaceepcg.cz/s/vyzva/a0w7Q000000DZhxQAG/spolu-je-n%C3%A1m-l%C3%A9pe
Zaměření výzvy:Sociální služby, sociální začleňování, poradenství, sociálně-zdravotní
Cílová skupina:Neziskové organizace, pečující osoby, senioři
Místní působnost:Celá ČR
Termín podávání žádostí:1.11.2023 
Finanční alokace výzvy:5 000 000 Kč

Nadace EP Corporate Group

+420 605 336 711marketa.edlmanova@nadaceepcg.czhttps://www.nadaceepcg.cz/s/

IČ: 139 68 335 

Všechny výzvy vyhlašovatele (10)

Kontaktní osoby

Markéta Edlmanová 
605336711marketa.edlmanova@nadaceepcg.cz

Jitka Pražáková 
+420 735 126 977jitka.prazakova@nadaceepcg.cz