Adresář neziskovek

Hledejte podle oblasti:

Štítek: 14. 3. 2023

Nalezeno neziskovek.

Kurz Nejlepší triky fundraisera

Kurz je zaměřen hlavně na praktické kroky, které vedou k možnosti rozvíjet vícezdrojové financování pomocí negrantového fundraisingu. Jak nastavit podmínky v organizaci, aby to vůbec bylo možné? Jak propojit public relations a fundraising? Jak pracovat s firemními a jak s individuálními dárci? Jak o ně pečovat? Má cenu pořádat benefiční akci? Kurzem vás provede Lenka Bártová, která pracuje jako fundraiserka již více […]