Dotace a granty Adresář neziskovek Výzva k předkládání návrhů na prevenci a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech 22. 1. 2024

Dotace a granty

Popis výzvy

Zaměření programu:

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children (CERV-2024-DAPHNE).

Priority výzvy:

Oprávnění žadatelé:

Webové stránky programu:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2024-daphne?tenders=false&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251589
Zaměření výzvy:Mezinárodní spolupráce, sociální služby, prevence, poradenství
Cílová skupina:Děti, mládež, neziskové organizace, studenti, žáci
Místní působnost:Celá ČR, Evropská unie
Poslední aktualizace:19.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:24.4.2024 

Vyhlašovatel

Evropská komise

https://europa.eu/european-union/contact_en

Všechny výzvy vyhlašovatele (51)