Dotace a granty Adresář neziskovek Zaměstnanecké granty ČEZ 2024 1. 2. 2024

Dotace a granty

Zaměření programu:

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ. Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky, atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny).

Doporučení zaměstnance:

Zaměstnanec musí být prokazatelně aktivním členem nebo aktivním příznivcem organizace. Doporučení může zaměstnanec vyplnit na Intranetových stránkách Skupiny ČEZ nebo je k dispozici na vyžádání v nadaci.

Žadatel o nadační příspěvek:

Právnická osoba, jejíž činnost trvá déle než 1 rok, která nebyla v tomto grantovém řízení podpořena v loňském roce, na základě písemného doporučení zaměstnance Skupiny ČEZ.

Webové stránky programu:https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/zamestnanecke-granty-110067
Zaměření výzvy:Dobrovolnictví, komunitní rozvoj, spolková činnost
Cílová skupina:Děti, mládež, dobrovolníci, menšiny, neziskové organizace, pečující osoby, senioři, sociálně potřební, zdravotně postižení
Místní působnost:Celá ČR
Poslední aktualizace:10.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:31.3.2024 
Granty:max. 50 000 Kč