Dotace a granty Adresář neziskovek Obyčejný život 2024 1. 2. 2024

Dotace a granty

Zaměření programu:

Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

Cílovými skupinami programu jsou lidé bez domova a zaměstnání, děti ulice, ženy a děti jako oběti násilí, uprchlíci. Program také podporuje projekty organizací činných ve vyloučených romských komunitách a sociální práci s mladými dospělými, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech.

Co podporuje:

Koho podporuje:

Webové stránky programu:https://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/
Zaměření výzvy:Ochrana lidských práv, sociální začleňování
Cílová skupina:Děti, mládež, neziskové organizace, osoby bez domova
Místní působnost:Celá ČR
Poslední aktualizace:10.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:31.3.2024