Novinky Adresář neziskovek Výzva k podávání přihlášek na členy a náhradníky z neziskového sektoru do pracovní skupiny k Sociálnímu klimatickému fondu pro oblast dopravy 25. 1. 2024

Novinky

Příjem nominací probíhá do 4. února včetně. Požadavky na kandidaturu zůstávají stejné jako v předešlých výzvách.
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-k-podavani-prihlasek-na-cleny-a-nahradniky-z-neziskoveho-sektoru-do-pracovni-skupiny-k-socialnimu-klimatickemu-fondu-pro-oblast-dopravy-211602/