Pozvánky Adresář neziskovek Benefiční koncert talentů Konzervatoře Pardubice 20. 9. 2023

Pozvánky

Benefiční koncert talentů Konzervatoře Pardubice, který pořádá Oblastní charita Pardubice, mezi zaměstnance KONEPu, dobrovolníky, případně i širší veřejnost. Akce se uskuteční 25. 9. v 19 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Jejím cílem je nejen nabídnout vzrušující hudební zážitek a zároveň podpořit mobilní hospic, ale také seznámit širší veřejnost s myšlenkou hospicové péče – tedy péče o nevyléčitelně nemocné v samotném závěru jejich života.
Benefiční akce je zajímavá také tím, že se nám podařilo s projektem uspět u Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek až do výše 60 000 Kč – takže každý příspěvek pomůže dvojnásob. Pro pardubickou charitu je to velká šance získat prostředky k vybudování zázemí pro mobilní hospic, neboť stávající prostory jsou pro naši činnost dlouhodobě nevyhovující.

Vystoupí varhaník Adam Suk, který má na kontě své první CD a ve svém mladém věku je nositelem řady ocenění z českých i zahraničních soutěží. Na koncert přizval další talentované spolužáky – jmenovitě Michaela Stehna (trubka) a Martina Zdvihala (housle), které doprovodí na klavír Nikola Valentová. Zazní skladby od známých skladatelů, jako byl J.S. Bach, C. Saint-Säens, G. F. Händel nebo M. E. Bossi.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji za zvýhodněnou cenu 200 Kč, na místě za 250 Kč. Studenti mohou po předložení indexu získat vstupné za zvýhodněnou cenu 100 Kč.