Dotace a granty Adresář neziskovek Senior 2024 1. 2. 2024

Dotace a granty

Zaměření programu:

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 

Co program podporuje:

Oprávnění žadatelé: 

Webové stránky programu:https://www.vdv.cz/programy/senior/
Zaměření výzvy:Ochrana lidských práv, sociální začleňování, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina:Pečující osoby, senioři, zaměstnanci
Místní působnost:Celá ČR
Poslední aktualizace:10.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí:1.3.2024 
Granty:max 100 000 Kč