Pozvánky Adresář neziskovek Týden rané péče staví mosty 2. 5. 2023

Pozvánky

Středisko rané péče v Pardubicích pořádá ve čtvrtek 18. května Den otevřených dveří s bohatým programem.  

9:00 – 16:00 hodin

▪     Prohlídka prostor a představení činnosti Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. (Bělehradská 389, Pardubice – Polabiny)

▪     Ukázka stimulačních, didaktických, rehabilitačních, kompenzačních a sportovních pomůcek a techniky pro práci s dětmi raného věku.

▪     Individuální konzultace z oblasti podpory vývoje dětí raného věku a základního sociálního poradenství.

▪     Individuální konzultace k využití intervenční metody O.T.A. u dětí s poruchami autistického spektra raného věku.

▪     Ukázka orientačního vyšetření zraku dětí předškolního a mladšího školního věku.

9:00 – 16:00 hodin

Orientační vyšetření zraku dětí předškolního a mladšího školního věku prostřednictvím bezkontaktního a rychlého vyšetření přístrojem Plusoptix S09: Prozrak o.p.s.

Přihlášky k orientačnímu vyšetření: Mgr. Martina Petelíková: 730 891 141; petelikova@ranapece-pce.cz

9:30 – 10:00 hodin a 14:30 – 15:00 hodin

Beseda s ukázkami na téma: Jak se jednotlivé zrakové funkce odrážejí v praktickém životě dětí raného věku – Mgr. Hana Klicperová, zraková terapeutka.

10:00 – 12:00 hodin a 15:00 – 16:00 hodin

Individuální konzultace k možnostem podpory zrakového vývoje dětí raného věku.

Přihlášky k individuální konzultaci: Mgr. Martina Petelíková: 730 891 141; petelikova@ranapece-pce.cz

10:15 – 10:30 hodin

Slavnostní vyhodnocení ekologického projektu „Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče X.“ pořádaného ve spolupráci se společností ASEKOL a.s.

Informace: Mgr. Martina Petelíková: 730 891 141; petelikova@ranapece-pce.cz

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

poskytuje 20 let terénní službu raná péče rodinám s dětmi s ohroženým vývojem (například v důsledku předčasného narození), s nerovnoměrným vývojem, tělesným, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra či kombinovaným postižením od narození do 7 let na území celého Pardubického kraje.

www.ranapece-pce.cz